INTERVIEW met Laurens Wiersma – Energiemanager Veenendaal

Al 60 bedrijven in Veenendaal tekenden het Energieconvenant.

 

“Ik geef ondernemers concrete tips waarmee ze aan de slag kunnen.”

 

 

De gemeente Veenendaal wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarmee loopt Veenendaal behoorlijk voor op de landelijke ambitie die 2050 daarvoor als streefjaar heeft. Energiemanager Laurens Wiersma helpt Veenendaalse ondernemers met verduurzamen en energie besparen. “Nederland loopt in vergelijking met ons omringende landen achter op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Er moet heel veel gebeuren.”

 

nieuweenergieveenendaalDe aanstelling van Wiersma als Energiemanager is één van de bijdragen vanuit het bedrijfsleven op weg naar een Energieneutraal Veenendaal. Wiersma: “Ik zie duurzaam ondernemen als een kans voor bedrijven. Door het verminderen van energieverbruik, besparen ondernemers kosten. Ook geeft het ze een positief imago. Zowel intern naar medewerkers, als extern naar klanten.”

 

“Duurzaam ondernemen wordt steeds meer een randvoorwaarde voor bedrijven om zaken te doen en te groeien. Je ziet nu al in sommige aanbestedingsprocedures dat er op dit gebied eisen worden gesteld aan bedrijven die inschrijven.”


60 bedrijven

Ondertekening

Ondernemers zetten alvast symbolisch hun handtekening onder het convenant tijdens de startbijeenkomst in juni vorig jaar.

Om de doelstelling Veenendaal Energieneutraal 2035 te halen, hebben De Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) en de gemeente Veenendaal een Energieconvenant opgesteld. Bedrijven die dit convenant tekenen kunnen rekenen op de hulp van Wiersma. “Op dit moment hebben al zo’n 60 ondernemers het convenant getekend. We willen in 2021 samen 15% energiebesparing bij bedrijven realiseren en 5% van de energie lokaal en duurzaam opwekken.”

 

Bedrijven die het convenant tekenen, krijgen tijd en ruimte voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Handhaving op de wet Milieubeheer wordt opgeschort. “Ik ben blij met deze constructieve benadering van de gemeente Veenendaal. Het aantal bedrijven dat tekent, loopt snel op. Dit is met name te danken aan de actieve rol van de BOV, waar ruim 700 bedrijven bij zijn aangesloten. Die collectiviteit maakt het convenant zo sterk.”

 

Gratis quick scan

Kantoor met LED-verlichting.

De ervaring van Wiersma is dat er vooral bij de kleinere bedrijven weinig tijd en prioriteit is bezig te zijn met duurzaamheid. Ondernemers die meedoen aan het convenant, kunnen op een bezoek van hem rekenen.

 

“Tijdens mijn bezoek bekijk ik het bedrijfspand en ga ik met de ondernemer in gesprek. De ondernemer ontvangt een gratis quickscan. Ik leg uit aan welke eisen en regelgeving het pand moet voldoen. Vervolgens geef ik concrete tips hoe de ondernemer aan de slag kan. Juist deze concrete aanpak spreekt aan.”

 

“Na mijn quickscan stelt de ondernemer een plan van aanpak op en voert dit binnen drie jaar uit. Quick win is bijna altijd het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting.”

 

Brief van de gemeente

 

Jan Veldhuizen van vhm | accountants & belastingadviseurs tekende als eerste ondernemer in Veenendaal het Energieconvenant.

Wiersma geeft aan dat hij natuurlijk wil dat zoveel mogelijk ondernemers zich bij het Energieconvenant aansluiten. “Recentelijk heeft de gemeente Veenendaal grotere bedrijven een brief gestuurd waarin zij werden gewezen op het belang van de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Dit zegt onder andere dat bedrijven verplicht zijn tot het nemen van energiebesparende maatregelen, zodra deze zich binnen vijf jaren terugverdienen. Wanneer de ondernemer zich aansluit bij het Energieconvenant zal de gemeente, op het gebied van energie, niet handhaven.”

 

“Deze brief heeft veel reacties opgeleverd. De actieve houding van gemeente en ondernemersvereniging zorgt ervoor dat het bewustzijn bij ondernemers groeit. Dat is een belangrijke eerste stap in het aan de slag gaan met duurzaamheid.”

 

Minister Wiebes maakte in februari bekend dat er een omgekeerde bewijslast gaat gelden voor grotere bedrijven. Zij moeten zelf gaan aantonen dat ze hun besparingsdoelen gaan halen. “We weten nog niet precies hoe dit proces eruit gaat zien. Wellicht kan de quickscan hiervoor als basis dienen.”

 

Renoveren of nieuwbouw?

Veenendaal kent met name op Bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp verouderde panden. “Ik was laatst bij een bedrijf met een enorme glazen gevel. Niet geïsoleerd. Ook de rest van het pand was zo lek als een mandje. Het vernieuwen van de glazen pui met HR++ glas, is een kostbare aangelegenheid. In dat geval is het wellicht verstandiger om niet te renoveren maar een nieuw pand neer te zetten.“

 

circulair bouwen Her Vizier Veenendaal

Kantoornieuwbouw op Het Vizier Veenendaal.

“Een nieuw kantoorpand heeft als voordeel dat je het helemaal volgens je eigen wensen kunt indelen. Belangrijk is wel dat je direct vanaf het begin een goede aannemer en architect in de hand neemt met veel kennis van duurzaamheid. Persoonlijk vind ik het heel mooi dat je dan ver kunt gaan in het automatiseren van bijvoorbeeld klimaatbeheersing en verlichting.”

 

 

 

Duurzame kantoren op Businesspark Het Vizier

Joop Camminga

Joop Camminga

Joop Camminga van Businesspark Het Vizier: “We helpen ondernemers graag bij het realiseren van duurzame nieuwbouw voor hun bedrijf. Álle ondernemers. Ik nodig MKB-bedrijven nadrukkelijk uit om contact met mij op te nemen. Samen bespreken we dan de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Tel. 088 – 70 70 260 / 06 – 14915950.
Of ontvang de gratis brochure.

Over Laurens Wiersma

Laurens Wiersma is Energiemanager in de gemeente Veenendaal. Hij helpt bedrijven met verduurzamen en energie besparen. Met een quickscan brengt hij in beeld wat de ondernemer moet doen om te voldoen aan wetten en regels. Hij komt met concrete tips waar bedrijven mee aan de slag kunnen. Wie het Energieconvenant ondertekent, krijgt de quickscan gratis. Contact: energiemanager@boveenendaal.nl

 

Beeld LED-verlichting: winled.nl