5 juni 2022

We zullen je een antwoord geven

Expand search form

Heeft licht zijn eigen zwaartekracht?

Zwaartekracht buigt de ruimtetijd niet. Volgens onze huidige theorieën, bestaat wat wij zwaartekracht noemen niet. We zien deze dingen alleen omdat materie de ruimtetijd buigt, en die buiging noemen we gewoon “zwaartekracht” als een fictieve kracht. Het echte effect is dat materie de ruimtetijd buigt. De analogie is dat als je in een rijdende auto zit, en je maakt plotseling een bocht, dan voel je een “kracht” die je naar buiten werpt. Die kracht bestaat niet echt, het komt gewoon omdat je lichaam rechtdoor wil blijven rijden terwijl de auto gedwongen wordt om in een cirkel te draaien. Op dezelfde manier bestaat de “kracht” van de zwaartekracht niet. Als je een put van 1 g wilt maken, dan moet je E = mc 2 gebruiken om de massa te vinden die je wilt, gebruik E foton = h*f waarbij h de constante van Planck is, f de frequentie van licht, E = n * E foton, waarbij n het aantal fotonen is.

Dan gebruik je in principe de wetten van Newton om uit te vinden hoeveel massa je nodig hebt om een “kracht” van 1 g te creëren op een vaste afstand van je verzameling fotonen. Dat is hoe je dat probleem oplost.

Licht heeft energie, energie is gelijk aan massa, en massa oefent gravitatiekracht uit. Licht creëert dus zwaartekracht, dat wil zeggen de buiging van ruimte-tijd.

Hoeveel zwaartekracht, hangt af van hoeveel energie. Dus om licht een gravitatieveld te laten genereren zoals dat van de Aarde, zou het de massa (energie) van de Aarde moeten hebben.

Hier is hoe je je antwoord kunt berekenen:

De aarde is een bol met een omtrek van 40.000 km. Daaruit kun je de straal berekenen (C = 2*pi*r). Het volume van de Aarde isV = (4/3)*pi*r 3 . De massa van de Aarde is M = rho*V. Rho de gemiddelde dichtheid van de Aarde, is ongeveer 5,5 gram per kubieke centimeter.

Als je eenmaal de massa hebt, is E = M*c 2 , waarbij c de lichtsnelheid is (300.000 km/seconde), en E de energie. Tenslotte heeft een foton een energie van E = h*nu, waarbij nu de frequentie is en h de constante van Planck, die 6,626*10 -33 Joule – seconde bedraagt. Tenslotte is frequentie 1/golflengte.

Als je je foton in meerdere fotonen wilt verdelen, deel je gewoon de energie door het aantal fotonen voordat je de frequentie berekent. Denk eraan dat je de eenheden goed bijhoudt, anders zit je er orders van grootte naast!

Het is erg inefficiënt in het buigen van ruimtetijd. Je zou het kunnen berekenen uit E=mc 2 en E=hc/lambda, waarbij lambda de golflengte van het licht is (400nm voor blauw licht, 700nm voor rood).

Je hebt *veel* licht of energie nodig om zelfs maar een kleine hoeveelheid massa goed te maken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Gehoorzaamt licht aan de zwaartekracht?

In onze dagelijkse ervaring lijkt licht in rechte lijnen te reizen, onaangetast door de zwaartekracht. Maar die buiging is niet gravitationeel; het is elektromagnetisch. Licht buigt echter wel af wanneer het rond massieve lichamen reist, zoals neutronensterren en zwarte gaten. Dit wordt verklaard door Einsteins algemene relativiteitstheorie.

Hebben fotonen hun eigen zwaartekracht?

Fotonen zijn discrete, deeltjesachtige eenheden van elektromagnetische straling, beter bekend als licht. In tegenstelling tot materiedeeltjes hebben fotonen echter geen massa. Het is ook mogelijk om “kunstmatige zwaartekracht” te creëren die licht beïnvloedt.

Kan zwaartekracht bestaan zonder licht?

Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets kan ontsnappen, zelfs licht niet. Het is misschien verrassend om te horen dat zwaartekracht licht kan beïnvloeden, ook al heeft licht geen massa. Als de zwaartekracht zou gehoorzamen aan Newton’s wet van de universele zwaartekracht, dan zou de zwaartekracht inderdaad geen effect hebben op licht.

Hoe kan licht zwaartekracht veroorzaken?

Licht heeft energie, energie is gelijk aan massa, en massa oefent zwaartekracht uit. Dus, licht creëert zwaartekracht, d.w.z. de buiging van ruimte-tijd. Hoeveel zwaartekracht, hangt af van hoeveel energie.

Waar is licht van gemaakt?

Licht is gemaakt van deeltjes die fotonen worden genoemd, bundels van het elektromagnetische veld die een bepaalde hoeveelheid energie dragen. Met voldoende gevoelige experimenten kun je fotonen tellen of zelfs metingen doen aan een enkel foton.

Hoe kan licht geen massa hebben?

Licht draagt inderdaad energie via zijn momentum ondanks dat het geen massa heeft. Omdat fotonen (lichtdeeltjes) geen massa hebben, moeten zij E = pc gehoorzamen en dus al hun energie uit hun momentum halen. Nu is er een interessant bijkomend effect in de algemene vergelijking.

Waarom kan licht niet ontsnappen uit een zwart gat als het geen massa heeft?

[Een wetenschapper genaamd Karl Schwarzschild ontdekte dat, in een zwart gat, de ruimte-tijd zo extreem gekromd kan zijn dat licht dat deze kromming volgt niet kan ontsnappen maar in plaats daarvan zichzelf verdubbelt. Dit is de reden waarom licht niet uit een zwart gat kan ontsnappen. In een zwart gat is de zwaartekracht zo groot dat licht niet kan ontsnappen. [/color-box]

Veroorzaakt tijd zwaartekracht?

[Ja. Tijd veroorzaakt zwaartekracht. Zwaartekracht is geen kracht, het is een effect van ruimtetijd kromming. [/color-box]

Kan licht vernietigd worden?

Licht is een energie en energie kan niet gemaakt of vernietigd worden. Het verandert alleen van vorm. Het zal van de ene energievorm in de andere overgaan, maar nooit vernietigd worden.

Is licht onzichtbaar?

De meeste soorten licht zijn onzichtbaar voor onze ogen. Kleuren zijn de manier waarop onze hersenen de golflengte van licht interpreteren: hoe ver het licht reist voordat het golfpatroon zich herhaalt. Maar de kleuren die wij zien – “zichtbaar” of “optisch” licht genoemd – zijn slechts een klein deel van het totale elektromagnetische spectrum.

Kan licht objecten verplaatsen?

Licht draagt momentum dat op een voorwerp kan duwen, maar het kan een voorwerp ook verplaatsen door thermische krachten. Licht kan ook kracht uitoefenen door het fotoforetisch effect, waarbij preferentiële absorptie van licht aan één kant van een voorwerp leidt tot een temperatuurverschil dat het voorwerp doet bewegen.

Is licht een golf of een deeltje?

Licht is ook een Deeltje! Einstein geloofde dat licht een deeltje (foton) is en dat de stroom van fotonen een golf is. Het belangrijkste punt van Einsteins licht-kwantumtheorie is dat de energie van licht gerelateerd is aan zijn oscillatiefrequentie.

Kan een wormgat bestaan?

Einsteins algemene relativiteitstheorie voorspelt wiskundig het bestaan van wormgaten, maar er zijn er tot nu toe nog geen ontdekt. Een wormgat met negatieve massa kan worden ontdekt door de manier waarop zijn zwaartekracht het licht beïnvloedt dat er doorheen gaat.

Wat bedoelde Einstein toen hij zei dat zwaartekracht de ruimte kromtrekt?

[de kromming van ruimtetijd.
De zwaartekracht is de kromming van ruimtetijd. Einstein verbond hier de punten om te zeggen dat zwaartekracht de kromming van ruimte en tijd is. De zwaartekracht is de kromming van het heelal, veroorzaakt door massieve lichamen, die het pad bepaalt dat voorwerpen afleggen. Die kromming is dynamisch, bewegend als die objecten bewegen. [/color-box]

Veroorzaakt de draaiing van de Aarde de zwaartekracht?

Hoewel het draaien van de Aarde niet direct invloed heeft op de zwaartekracht, compenseert het deze wel een beetje. Op de noord- en zuidpool wegen voorwerpen precies wat ze zouden moeten wegen, en op de evenaar wegen ze iets minder. Hoe verder je van de aardas bent, hoe meer middelpuntvliedende kracht je zult ondervinden.

Vorig artikel

Wat is een fagosoom?

Volgend artikel

Doet snoeien pijn aan bomen?

You might be interested in …

Wat is een engelenkaart?

Ik wist ook niet zeker wat ik van een engel kaartlezing kon verwachten toen ik mijn eerste lezing had. Ik wist niet zeker of het magie of hekserij was. Ik wist niet of het eng […]

Hoe worden banden genoemd?

Heeft u het gevoel dat uw monteur een andere taal spreekt als hij/zij het over banden heeft? Wij hebben hieronder de bandenterminologie uiteengezet om u te helpen begrijpen hoe uw banden zijn opgebouwd en om […]